W związku z brakiem protestów wyniki wstępne zostały uznane za wyniki ostateczne.