W zakładce Czarna Cobra 2018 umieściliśmy wstępne wyniki, mapy z zawodów, wariant budowniczego TP-50 oraz pierwsze zdjęcia uczestników!!!

Na protesty co do wyników trasy TP-50 czekamy pod adresem zmijaczek@wp.pl

Mamy nadzieję, że impreza się podobała i wielu reklamacji nie będzie :)

Udostępnione nam zdjęcia/relacje umieścimy na stronie, zachęcamy też do wrzucania swoich śladów do 3D Rerun.