Można już się zapoznać ze szczegółami i zgłaszać chęć udziału w Białej Cobrze 2019 r.