Dostępny jest już regulamin zawodów. Można się zapisywać! Zapraszamy!!!