Regulamin Rajdu na orientację „Czarna Cobra” 2019

 

 1. Rajd na Orientację „Czarna Cobra” jest rajdem sportowo-turystycznym.
 2. Cele Rajdu:
 • potwierdzenie umiejętności nawigacyjnych wśród uczestników,
 • sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
 • popularyzacja walorów turystyczno – edukacyjnych Nadleśnictwa Polanów
 • popularyzacja turystycznych imprez na orientację jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,
 • integracja sympatyków turystyki
 • wyłonienie najlepszego lekarza w Rajdach na Orientację – I Mistrzostwa Polski Lekarzy w Rajdach na Orientację.
 1. Baza i termin Rajdu.

Szkoła Podstawowa w Bukowie koło Polanowa. Bukowo 19, 76-010 Polanów

 1. Wstępny program zawodów:

12 lipca 2019 r.

18:00- 6:30            przyjmowanie uczestników w bazie Rajdu.

13 lipca 2019 r.

06:30 – 8:00         praca sekretariatu Rajdu (potwierdzenie przybycia, kwestie formalne, wydawanie kart startowych) – trasy TP-50,

7:40                         odprawa techniczna trasy TP-50

8:00                        START trasy TP-50

08:00 – 10:00       praca sekretariatu Rajdu (potwierdzenie przybycia, kwestie formalne, wydawanie kart startowych) – trasy TP-25,TR-50

9:40                         odprawa tras TP-25, TR-50

10:00                         START tras TP-25 TR-50

10:15 – 15:00          START tras: rodzinnej ( 5-7km) i klasycznej (10-12km)

22:00                         Zamknięcie METY trasy TP50.

Ceremonie rozdania nagród będą się odbywały sukcesywnie, w zależności od przybycia uczestników na METĘ Rajdu. Informacja bieżąca – w bazie zawodów.

14.07.2019 r.

10.00 – opuszczenie bazy Rajdu. Organizator prosi o nie przekraczanie godziny wyjazdu.

 1. Zespół Organizacyjny:
 • Jednostka Strzelecka 1373
 • Nadleśnictwo Polanów
 • Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych „Stopa”
 • Okręgowa Izba Lekarska Koszalin
 • DAJAR: sklep.dajar.pl
 • Stowarzyszenie Kierunek Polanów
 • Budowniczy tras TP-25, TP-50, TR-50: Łukasz Grodecki,
  Budowniczy trasy rodzinnej i klasycznej: Łukasz Żmiejko,
  Sędzia główny: Łukasz Żmiejko
 1. Opis tras:
 • Trasa piesza rodzinna (ok. 7km) – trasa łatwa, turystyczna, przeznaczona dla rodzin z dziećmi
 • Trasa piesza klasyczna (ok. 12km) – trasa dość trudna nawigacyjnie, przeznaczona dla doświadczonych „cobrowiczów”, wszystkie PK na rzeźbie terenu
 • Trasa piesza TP-25 (ok 25km) – trasa średnio trudna nawigacyjnie, której sam dystans może stanowić wyzwanie, Mistrzostwa Polski Lekarzy
 • Trasa piesza TP-50 (ok. 50km) – trasa wymagająca, trudna i długa, przeznaczona dla zaawansowanych uczestników imprez na orientację, zaliczana do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację, a w ramach tej trasy również Mistrzostwa Polski Lekarzy
 • Trasa rowerowa TR-50 ( 50km) – trasa średnio trudna, przeznaczona dla ambitnych początkujących i średnio zaawansowanych uczestników w imprezach na orientację, Mistrzostwa Polski Lekarzy

7 . Opłata startowa:

Organizator pobiera opłatę startową w wysokości zależnej od wyboru trasy, pieniądze przyjmowane będą na konto STOPA Słupsk – Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych nr:  48 2030 0045 1110 0000 0255 2960 z dopiskiem Czarna Cobra 2019 lub gotówką w Bazie Zawodów.

Trasy rodzinna i klasyczna:    20 zł od uczestnika dorosłego, młodzież 7-18 lat 10 zł, dzieci poniżej 7-go roku życia są zwolnione z opłaty – płatność w Bazie

TP-25                            40 zł od uczestnika

TP-50, TR-50               50 zł od uczestnika

 1. Zapisy

Od 23 kwietnia 2019 r. do 10.07.2019 r. – elektronicznie, link poniżej.

Link do zapisów: trasy TP-25,TP-50 i TR-50

                                trasa Rodzinna i TP-12

Organizator zastrzega sobie możliwość wstrzymania zapisów, jeśli liczba uczestników na wszystkich trasach przekroczy 300 osób. Podyktowane to jest względami logistycznymi. Jeśli zapisana osoba nie będzie mogła jednak wziąć udziału w Rajdzie, prosimy o kontakt z Organizatorem, aby zwolnić miejsce dla innych uczestników.

 1. Zasady ogólne Rajdu
 2. Podstawową zasadą na Trasie Pieszej Rodzinnej i TP-12 jest zaliczenie jak największej ilości PK (punktów kontrolnych), nie ma limitu osób w zespole, ani limitu czasu.
 3. Podstawową zasadą na Trasie Pieszej TP-25/TP-50 jest zaliczenie jak największej ilości PK w limicie czasowym 8/13 godzin, pokonując całą trasę pieszo. Po regulaminowym czasie możliwe jest ukończenie trasy w tzw. limicie spóźnień wynoszącym 60 min od czasu końcowego. Po upłynięciu limitu spóźnień zawodnik jest nieklasyfikowany (NKL).
 4. Podstawową zasadą na Trasie Rowerowej TR-50 jest zaliczenie jak największej ilości PK (punktów kontrolnych) w limicie czasowym 8 godzin i pokonując całą trasę rowerem. Po regulaminowym czasie możliwe jest ukończenie trasy w tzw. limicie spóźnień wynoszącym 60 min od czasu końcowego. Po upłynięciu limitu spóźnień zawodnik jest nieklasyfikowany (NKL).
 5. START uczestników tras TP-25, TP-50 i TR-50 odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do METY non-stop.
  Uczestnicy trasy pieszej rodzinnej oraz TP-12 startują dowolnie od godz. 10:30 do 15.00.
 6. Organizator na STARCIE dostarcza kolorową mapę topograficzną z zaznaczonymi Punktami Kontrolnymi (PK) w skali 1: 10 000 dla trasy pieszej rodzinnej i TP-12, oraz w skali 1: 50 000 dla trasy pieszej TP-25,TP-50 i trasy rowerowej TR-50 z rozświetleniami okolic PK.
 7. Używanie urządzeń GPS i map innych niż te dostarczone przez Organizatora jest zabronione. Używanie niedozwolonych map równoznaczne jest z dyskwalifikacją (dozwolona jest możliwość zapisu śladu trasy przez urządzenia elektroniczne schowane w czasie Rajdu np. w plecaku – używanie ich do lokalizacji w trakcie zawodów równa się dyskwalifikacji). Dopuszcza się posiadanie zegarka z GPS do pomiaru odległości. Używanie go wraz z mapą elektroniczną jest niedopuszczalne i równa się dyskwalifikacji.
 8. Uczestnicy mogą zaliczać PK w kolejności dowolnej (tzw. scorelauf) zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy. Długość tras pieszych jest liczona wzdłuż najkrótszego wariantu pokonania trasy, po istniejących drogach, ścieżkach i innych elementach liniowych na mapie, z możliwym dojściem na azymut w okolicach PK (nie jest to odległość w linii prostej między PK). Długość trasy rowerowej będzie podana w linii prostej między punktami z wyłączeniem przeszkód bardzo trudnych do przebycia (np. rzeki, jeziora).
 9. Punktem Kontrolnym w terenie jest biało-czerwony lampion umiejscowiony na drzewie lub innym charakterystycznym miejscu (np. płot, ambona, mur, most) posiadający własny kod i perforator. Dodatkowo, jako zabezpieczenie, na drzewie z lampionem (lub miejscu w sąsiedztwie PK) będzie napisany kod jaskrawym sprayem.
 10. Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającemu danemu PK. W przypadku braku perforatora lub lampionu należy wpisać długopisem kod (zaznaczony sprayem w okolicy PK np. na drzewie) w odpowiednie pole karty startowej lub wykonać zdjęcie. W przypadku pomyłki w zapisie PK w odpowiedniej rubryce, na karcie startowej będzie wskazane miejsce na wpis poprawkowy (rezerwowy). Należy tam wówczas wpisać odpowiedni nr PK i kod. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.
 11. Warunkiem sklasyfikowania startującego jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej jednego PK w kolejności dowolnej w przedziale czasu przewidzianym przez Organizatora.
 12. O klasyfikacji uczestnika decyduje czas końcowy , który uwzględnia zaliczenie punktów kontrolnych oraz uwzględnienie i dodanie kar minutowych. Wynik końcowy jest sumą czasu zawodnika plus kary za brak punktów plus kary za tzw. minuty w limicie spóźnień.
 13. Przy identycznej ilości znalezionych punktów o kolejności decyduje czas pokonania trasy.
 14. W przypadku przekroczenia regulaminowego limitu czasu w tzw. limicie spóźnień (60 min po regulaminowym czasie) za każdą rozpoczętą minutę dolicza się dodatkowe 2 minuty do wyniku końcowego. Przykład : zawodnik melduje się na mecie TP-50 (limit 13h) z czasem 13h10min – jego kara wynosi 20 min, a czas końcowy wynosi – 13h30min.
 15. W przypadku braku Punktu Kontrolnego uczestnik otrzymuje dodatkowo 90 minut karnych do czasu końcowego. Przykład : zawodnik melduje się na mecie TP-50 (limit 13h) z czasem 10h ale bez 2 PK – jego czas końcowy wynosi – 13h.
 16. W przypadku, gdy uczestnik zostanie zwieziony z trasy przez Organizatora zostaje nieklasyfikowany. (NKL)
 17. Trasy: TP-25, TP-50 ,TR-50 rozgrywane są w formie indywidualnej.
 18. Utrata karty startowej powoduje nieklasyfikowanie uczestnika.
 19. Nagrody.

Organizator przewiduje nagrody za pierwsze trzy miejsca OPEN na trasach TP-25, TP-50, TR-50 oraz na trasie TP-50 nagrody za trzy pierwsze miejsca wśród pań.

Na trasie rodzinnej i TP-12 nie ma nagród!

Mistrzostwa Polski Lekarzy: TP-25 za pierwsze trzy miejsca OPEN oraz za trzy pierwsze miejsca dla kobiet, TP-50 za pierwsze trzy miejsca OPEN, TR-50 za pierwsze trzy miejsca OPEN

 1. Świadczenia
 • Koszulka pamiątkowa (o rozmiarze zgodnym z wybranym w formularzu zgłoszeniowym) tylko dla uczestników zgłoszonych do 1-go lipca! i tylko dla tras TP-25, TP-50 i TR-50
 • Minimum turystyczne: nocleg na sali gimnastycznej z dostępem do czajnika, łazienki itd.
 • Ciepły posiłek na MECIE
 • Punkt żywieniowy na trasach TP-25, TP-50 i TR-50
 • Dla osób, które w kwestii noclegu wolałyby skorzystać z większej wygody i prywatności, na stronie pojawi się lista ofert pobliskich agroturystyk/hoteli. Rezerwacja noclegu jest w gestii uczestnika.
 • Szczegółowe świadczenia dla zawodników oraz szczegóły dotyczące bazy, noclegu, punktów odżywczych, dojazdu itp. opisane będą w Komunikacie Startowym około 2 tygodnie przed terminem Rajdu.
 1. Wyposażenie obowiązkowe:
 • kompas,
 • telefon komórkowy z aparatem
 • długopis
 • wyposażenie obowiązkowe roweru w przypadku poruszania się po drogach publicznych (dot. tras rowerowych)
 1. Wyposażenie zalecane:
 • apteczka pierwszej pomocy
 • dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych
 • woda i prowiant
 • latarka czołowa
 • kask – dot. tras rowerowych
 1. Klauzula informacyjna

W stosunkach prawnych między uczestnikami Rajdu na Orientację „Czarna Cobra” 2019 a Organizatorem, stosuje się następującą klauzulę informacyjną:

„Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 10.05.2018. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2018, poz. 1000, 1669). informujemy, iż:

– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STOPA Słupsk – Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych z siedzibą ul. Rynek Rybacki 1 Słupsk, zwany dalej STOPA Słupsk- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ewidencjonowania wyników Rajdu na stronie internetowej zawodów i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

– STOPA Słupsk pozyskała Pani/Pana dane osobowe w wyniku realizowania niniejszego Regulaminu Rajdu na Orientację „Czarna Cobra”, zgłoszenia się Pana/Pani do Rajdu,

– posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych

– ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.”

 1. Zasady uczestnictwa w Rajdzie
 2. Uczestnik Rajdu to osoba, która została zarejestrowana i zweryfikowana w biurze Rajdu, na podstawie ważnego dokumentu tożsamości i złożyła podpis na oświadczeniu o znajomości Regulaminu.
 3. Uczestnikami Rajdu mogą być osoby od 16-tego roku życia (decyduje rok urodzenia) lub osoby niepełnoletnie, które zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w Rajdzie od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem i nr PESEL lub obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji uczestnika w biurze Rajdu.
 4. Wszyscy uczestnicy startujący w Rajdzie muszą zostać zweryfikowani w biurze Rajdu:

– podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem służącym do kontroli daty urodzenia,

– warunkiem dopuszczenia uczestnika do Rajdu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie,

– zabrania się startu uczestnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających jak również spożywania ich podczas Rajdu,

– uczestnik Rajdu ma pełną świadomość, że udział w nim związany jest z wysiłkiem fizycznym i zwiększa się ryzyko wypadku (urazowości) organizmu (również zgonu) oraz możliwe są również szkody, straty majątkowe oraz inne niemożliwe do przewidzenia ryzykowne czynniki i ich skutki

Osoby startujące w ramach Mistrzostw Polski Lekarzy w Rajdach na Orientację proszeni są o przedstawienie dokumentu potwierdzającego – PWZ lub Dyplom ukończenia studiów (ewentualnie zdjęcie/ksero ww. dokumentów).

 1. Uczestnik podpisując niniejsze oświadczenia:

– posiada pełną znajomość Regulaminu Rajdu na Orientację „Czarna Cobra”

– potwierdza brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Rajdzie.

– rozważył i ocenił własne możliwości fizyczne i psychiczne, zweryfikował zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w Rajdzie, startuje w Rajdzie dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność,

 1. Uczestnicy Rajdu są zobowiązani do niezwłocznej reakcji na sygnały pojazdów uprzywilejowanych oraz poleceń Służb Ratowniczo-Medycznych i Służby Porządkowej Organizatora podczas – dojazdu, organizacji akcji ratowniczej i transportu poszkodowanych

W przypadku innych zagrożeń, (pożar, burza z wyładowaniami itp.) uczestnicy podporządkowują się kierującym akcją ratowniczą i bezwzględnie wykonują ich polecenia – dot. Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej.

 1. W czasie trwania Rajdu uczestnicy mają prawo pokonywać trasę biegiem, marszem, trasa TR-50 rowerem – nie mogą korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich. Niedozwolone jest pokonywanie przeszkód wodnych wpław .
 2. Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec osób trzecich oraz szkody wyrządzone przez osoby trzecie uczestnikom Rajdu Organizator nie odpowiada.
 3. Przypomina się, że zgodnie z ustawą o lasach art. 26, stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące uprawy leśne do 4 m wysokości; powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne; ostoje zwierząt; źródliska rzek i potoków; obszary zagrożone erozją. Zgodnie z art.30 ww. Ustawy o lasach zabrania się: zanieczyszczania gleby i wód; zaśmiecania; rozkopywania gruntu; niszczenia grzybów oraz grzybni; niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin; niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic; rozgarniania i zbierania ściółki, puszczania psów luzem, hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.

W odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślin.

 1. Obowiązuje zakaz wstępu na powierzchnie leśne oznakowane tablicami „ścinka drzew – zakaz wstępu” itp. chyba, że przed Rajdem Organizator poinformuje o zmianie tego zakazu.
 2. Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.
 3. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie Organizatora i innych służb ważnego dowodu tożsamości.
 4. Organizator ma prawo wycofania uczestnika Rajdu z trasy w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego Regulaminu.

ł. Dopuszcza się do startu uczestników z psami – zakaz puszczania psów wolno.

 1. Zabrania się używania rowerów z napędem elektrycznym lub podobnym tego typu wspomaganiem. Po stwierdzeniu takiego zdarzenia zawodnik będzie zdyskwalifikowany.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed wyruszeniem na trasę Rajdu.
 3. Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników wstępnych do 4 dni po Rajdzie (liczy się data wysłania protestu) do Sędziego Głównego. Protesty zostaną rozpatrzone do 7 dni od zakończenia Imprezy, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa Rajdu.
 4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestnika do jego przestrzegania.

Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po Rajdzie
w jeden z poniżej podanych sposobów (jest to podyktowane względami bezpieczeństwa):

– na MECIE,

– w Bazie Rajdu

– telefoniczne u Sędziego Głównego, dzwoniąc pod numer telefonu 503 941 148