Zdjęcia z zawodów:

autor Michał Żmiejko

Relacja oraz filmik z zawodów: Zorientawana/Zorientowany

Relacja Tomasza Domina

Relacja Sebastiana Wojciecha

Relacja Biegowe Kaizen

Relacja A. i M. Kuś