Wyniki ostateczne:

TP:50

wynikiostateczne2018

TR50

TP7