Komunikat Startowy

1. Zespół Organizacyjny:

• Nadleśnictwo Karnieszewice

• Kierownictwo Rajdu – Dagny Nowak-Staszewska, Tomasz Kowalczyk

• Budowniczy tras pieszych, rowerowych, sędzia główny – Tomasz Kowalczyk (tel 663 827 532)

 

2. Termin i miejsce zawodów:

Nadleśnictwo Karnieszewice, Trawica 8A, Gmina Sianów, województwo Zachodniopomorskie

Rajd odbędzie się 29.07.2017 roku. Zawody odbywają na terenie Nadleśnictwa Karnieszewice.

 

3. Baza i biuro zawodów:

Nadleśnictwo Karnieszewice, Trawica 8A, Gmina Sianów, województwo Zachodniopomorskie

 

 

4. Forma rozgrywania zawodów:

·              Trasa Piesza TP 10 – indywidualna (dopuszczalne są zespoły 6-osobowe jako jeden team)

·              Trasa Piesza TP 50 – indywidualna

·              Trasa Rowerowa TR 50 – indywidualna

Wszystkie trasy pokonywane są w formule scorelauf – czyli zaliczanie punktów kontrolnych w dowolnej kolejności, bez tzw. punktów stowarzyszonych.

 

5. Program zawodów:

28 lipca 2017

18:00 – Przyjmowanie uczestników w bazie rajdu

 

29 lipca 2017

07:00 – Praca sekretariatu rajdu (potwierdzenie przybycia, kwestie formalne, wydawanie kart startowych) – trasy TP 50, TR 50, TP 10

8:40 – Odprawa techniczna tras TP 50, TR 50, TP 10

09:00 – Start tras TP 50, TR 50

09:15 – 14:00 – Start trasy TP 10 – uczestnik startuje w odpowiadającej mu godzinie.

16:00 – Zamknięcie mety trasy TR50 .

22:00 – Zamknięcie mety trasy TP 50.

 

Ceremonie rozdania nagród odbędą się sukcesywnie w zależności od przybycia uczestników na metę rajdu. Informacja bieżąca w bazie zawodów.

 

30.07.2017

09.00 – opuszczenie Bazy Rajdu.

 

6. Zgłoszenia:

Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej http://cobra.js1373.pl/

 

7. Świadczenia startowe

·              posiłek regeneracyjny po rajdzie

·              punkty odżywcze z wodą i posiłkiem energetycznym na trasach (info przed startem)

·              woda i napoje na mecie rajdu

·              komplet kolorowych map i materiałów startowych,

·              nocleg w warunkach turystycznych (należy posiadać własny śpiwór i karimatę)

·              szatnie, toalety  w bazie zawodów,

·              wrzątek do celów spożywczych, kawa, herbata

 

8. Postanowienia końcowe

·              zawody odbędą się bez względu na pogodę,

·              uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,

·              zabrania się korzystania z innych środków lokomocji niż przewidziane w regulaminie zawodów,

·              uczestnik, który nie zgłosił się na starcie traci prawo do świadczeń,

·              na terenie Bazy Zawodów obowiązkowo poruszamy się w obuwiu zmiennym, o jasnej podeszwie,

·              za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,

·              obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.,

·              ostateczna interpretacja komunikatu startowego oraz regulaminu należy do organizatorów,